Welkom op de website van basisschool Floris Radewijnsz

Op deze website vindt u informatie over onze school. Verdere informatie kunt u vinden in
de
schoolgids en op de activiteitenkalender.


De Floris Radewijnsz: ‘Een bovenste beste school voor goed en eigentijds basisonderwijs’
 

Onze Ambitie


We werken aan een school en omgeving waar:

  • Kinderen zich veilig en thuis voelen
  • Iedere leerling ertoe doet!
  • Eigentijds en kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven
  • Normen en waarden, dus ook regels belangrijk zijn
  • Ouders zich betrokken voelen
  • Personeel met plezier en bevlogenheid vanuit een gezamenlijke professionele houding werkt

Bent u nieuwsgierig hoe dit er in de praktijk uit ziet? Dat willen we u graag laten zien!

U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek met onze directeur Thea van Ewijk

Dit kan per e-mail via
directie@florisradewijnszschool.nl
of telefonisch 0345-616964
U bent van harte welkom!

 FlorisFlits  30 november 2018 - klik hier!
 Schoollied Floris Radewijnsz        Tekst  Muziek
5 december Sinterklaasfeest
6 december school begint om 9.30 uur
16 december Adventsviering Bethelkerk
met het kinderkoortje van de Floris
20 december kerstviering (’s avonds)
21 december 12.00 uur start kerstvakantie
7 januari Weer naar school
11 januari Start ateliers

Wij maken gebruik van de Parro communicatieapp
 
 
Inzameling tandenborstels


Dit schooljaar willen wij als school de stichting ‘Dental Dutch foundation care’ helpen in de decembermaand. Zij gaan elk jaar naar Kenia voor ontwikkelingswerk. Op scholen worden er, met een tandheelkundig team, poetslessen gegeven. Ook gaan zij tandsteen verwijderen, vullingen maken en tanden of kiezen trekken. Zij hebben hiervoor veel tandenborstels nodig, want preventie is natuurlijk het belangrijkste. Daarom aan u de vraag: wilt u een (nieuwe) tandenborstel schenken aan dit goede doel? Op het podium in de hal staat een bak klaar waarin u de tandenborstels tot vrijdag 21 december in kunt leveren. Hierna overhandigen wij de tandenborstels aan Lianne Zwetsloot van de stichting ‘Dental Dutch foundation care’. Helpt u ook mee? Dank aan iedereen die al een tandenborstel heeft geschonken!

 
      
Afsluiting schoolbreed project glas

Afgelopen weken stonden in het teken van het thema glas. Door o.a. bezoeken aan het Nationaal Glasmuseum en lessen over glas hebben de leerlingen onderzocht hoe glas in de glasstad is verankerd. 
 
      
 
AVernieuwde Schoolplein

In de zomervakantie is er hard gewerkt aan ons nieuwe schoolplein.
Het plein is grotendeels opnieuw betegeld, de klimmuur en de schommels zijn geplaatst en we hebben een prachtig verkeersplein gekregen.

  
 
Schoolfruit
Vanaf 13 november zijn we gestart met schoolfruit. De fruitdagen zijn woensdag t/m vrijdag.
De kinderen krijgen die dagen in de kleine pauze fruit of groente op school.
Wat is EU-Schoolfruit?  EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten.
We krijgen 20 weken gratis schoolfruit voor alle leerlingen