Nieuwe ouders  
Informatie in een oogopslag....

Op deze website kunt u uitgebreide informatie vinden voor zowel de ouders van onze leerlingen als voor ouders die zich oriŽnteren op de keuze voor een geschikte basisschool voor hun kind.

Uiteraard treft u hier officiŽle documenten aan zoals de uitgebreide schoolgids, maar ook specifieke informatie over de verschillende groepen. Tevens bieden wij u informatie aan over praktische zaken, zoals het overblijven van uw kind op school en de wijze waarop ouders kunt meepraten over het beleid van onze school.

 
 
Schoolgids
Het meest uitgebreide document is de schoolgids. Daarin vindt u naast informatie over onze uitgangspunten en identiteit ook informatie, variŽrend van de organisatie van onze school tot de zorg voor kinderen met een achterstand of juist een voorsprong bij het leren.

Verder vindt u in de schoolgids informatie over bijvoorbeeld ouderavonden en ouderparticipatie en over praktische zaken, zoals de schooltijden, schoolverzuim en de regels op onze school. Meer...


SKOR-schoolgids
Onze school is aangesloten bij de SKOR, die ieder jaar een eigen bovenschoolse schoolgids uitbrengt met het oog op zaken die de scholen overstijgen.
De informatie is deels overlappend met onze eigen schoolgids. De SKOR-gids vindt u op de website van de SKOR onder "ouders". Meer...


Activiteitenkalender
Aan het begin van het schooljaar ontvangen de kinderen een kalender met daarop de belangrijkste activiteiten door het gehele jaar. 

Hoewel incidenteel van deze kalender kan worden afgeweken, zal dit tot een absoluut minimum worden beperkt.

Onze school houdt namelijk nadrukkelijk rekening met bijvoorbeeld werkende ouders, die tijdig hķn activiteiten willen plannen. Meer...


Schoolplan
De doelstellingen van onze school op wat langere termijn zijn vastgelegd in het schoolplan. Meer...
 
  Parro-app
Regelmatig zet de leerkracht wat over de belevenissen van de kinderen in de Parro-app voor ouders.
 
Foto's dus met een kort verhaaltje. Maar soms ook oproepjes e.d. 
 

Klassenouders
Bij sommige praktische zaken krijgt de school hulp van klassenouders, die een soort schakel vormen tussen de ouders en de leerkracht.
 
U kunt voor allerlei praktische zaken bij de klassenouders terecht. Meer...
 

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschap van ouders op de school van in kinderen is wettelijk geregeld. Voor sommige zaken hebben ouders en personeel inspraak en soms zelfs instemmingsrecht. Meer...
 

Oudervereniging
De Floris Radewijnsz heeft van oudsher een goed georganiseerde oudervereniging, die de school ondersteunt in allerlei aardige zaken waarin de overheid niet heeft voorzien.  

De activiteiten van de oudervereniging worden betaald uit de ouderbijdrage. Meer...