Oudervereniging (OV)
De oudervereniging (OV) heeft tot doel ervoor te zorgen dat onze kinderen hun jeugd op school als een fijne tijd ervaren!

We doen dit allereerst door het onderwijsteam, de MR en het schoolbestuur doorlopend te ondersteunen bij (het organiseren van) diverse evenementen en activiteiten waarvoor binnen de Floris onvoldoende mankracht, tijd, ruimte en/of budget beschikbaar is

contact: or@florisradewijnszschool.nl

Leden van de ouderraad (2023-2024)
Pascalina Adamakis (voorzitter)
Wendy van der Velden (penningmeester)
Leanne Schouten
Lisette Esman
Dennis Niks
Tugba Deniz
Annemieke Avezaat
Sanne Vink 

Vertegenwoordiging team
Antonina Pietrosanti

De contactpersoon vanuit de ouders:
Leanne Schouten