beredeneerd & uitdagend
In groep 1 en 2 werken we met beredeneerd aanbod. In groep 3 vindt er een verschuiving plaats naar speelleerhoeken in een thema. Bij het beredeneerd aanbod wordt er volledig in een thema gewerkt. De inbreng van de kinderen is hierbij groot. Wat vinden zij leuk, waar ligt hun interesse, welke vragen hebben ze? Ondertussen weten de leerkrachten precies wat de kinderen moeten leren en welke doelen behandeld moeten worden. Zij zorgen voor een aanbod dat zowel bij de doelen als de belevingswereld van de kinderen aansluit.

Er komen veel verschillende thema’s voorbij. Zo is er gewerkt aan de volgende thema’s: beroepen, bij mij thuis, vakantie en ziek zijn. Dit levert vaak prachtige hoeken in de klassen op waar veel gespeeld en geleerd wordt.