Kanjertraining 
De Kanjertraining is een aanpak die we zorgvuldig gekozen hebben om lessen te geven die de sociaal emotionele ontwikkeling bevorderen. De Kanjertraining heeft een aanpak waar wij volledig achter staan en die we ook echt naleven met elkaar. Samen zijn we verantwoordelijk voor elkaar, we helpen elkaar en conflicten lossen we samen op om te voorkomen dat het ruzies worden.
Als u nu denkt dat er op onze school nooit ruzies voorkomen, dan heeft u het mis. En eigenlijk is dat maar goed ook. Zo leren we hoe het niet moet, wat er gebeurt als je de zwarte pet (agressie) op zet en hoe je dat weer op kunt lossen.
Vanaf groep 1/2 ziet u deze 4 petten in alle klassen hangen. We zetten ze nooit op, maar ze helpen ons om gedrag te begrijpen en te kunnen kiezen.

Wit en zwart     Te vertrouwen zijn en stoer
Wit en geel Te vertrouwen en rustig/vriendelijk
Wit en rood Te vertrouwen en humoristisch

Je kunt een kanjer zijn op verschillende manier. Je kunt jezelf zijn(witte pet) in combinatie met een andere kelur pet of verschillende kleuren petten. Zolang naast de gekleurde pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen kinderen zich op een hele positieve manier gedragen.
Natuurlijk houden we toezicht op de frequentie en aard van de conflicten en grijpen we waar nodig in.