ondersteuning
Naast de extra ondersteuning binnen de groep kan er extra ondersteuning buiten de groep worden geboden door een leraarondersteuner of een onderwijsassistent. Op het gebied van lezen doen we dit d.m.v. BOUW en Connectlezen. Bij BOUW werken we met tutoren, dit zijn leerlingen van groep 8. De leraarondersteuner houdt tijdens het BOUW lezen toezicht op de verschillende groepjes.