schoolplein
We hebben rondom de school een groot schoolplein. Zo is er voor alle leerlingen wat te doen. Aan de school vast staat een voetbalkooi daar wordt onder schooltijd veel gebruik van gemaakt. Zo kunnen alle leerlingen heerlijk spelen.
Op ons plein wordt gespeeld, maar we gebruiken het ook voor bewegend leren. Onderzoek wijst uit dat bewegen zorgt voor meer hersenactiviteit en een beter concentratie. Los daarvan is het natuurlijk ook erg leuk. Daarom komen wij regelmatig in beweging tijdens onze lessen. Dat kan zowel binnen al buiten gebeuren en het kan heel groot maar ook klein zijn. We rennen tijdens een quiz met vragen over een leervak, houden een wandeldictee, stuiten met ballen om de tafels te herhalen en springen cijferrijen.