Topontdekkers
Vanaf groep 5 werken we met Topontdekkers. Met Topontdekkers komen aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en burgerschap samen in prikkelende thema’s uit de wereld van nu. Door thematisch onderwijs te combineren met leuke werkvormen komen de leerlingen tot nieuwe inzichten en ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden. De leerlingen leren hierin samen te werken en kunnen de verwerking doen op verschillende niveaus passend bij de leerling. De kinderen worden nieuwsgierig gemaakt, doen nieuwe kennis op en gaan antwoorden zoeken op onderzoeksvragen.
Zo leren de kinderen niet alleen van alles over de wereld om hen heen, maar leren ze ook kritische vragen te stellen en een onderzoekende houding aan te nemen.